Chamaesiphonales

Chamaesiphonales

Zařazení vybraných rodů sinic řádu Chamaesiphonales. V případě bližšího taxonomického určování je nutno použít podrobnou taxonomickou literaturu.

Taxonomický pavouk pro Chamaesiphonales

 
Obr. 1: Zástupce sinic rodu Chamaesiphon sedící na vlákně zelené řasy rodu Cladophora.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Chamaesiphonales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=C002>