Bodonaceae

Bodonaceae

Zástupci bičíkovců čeledi Bodonaceae mají buňky pevné či metabolické, nahé bez schránek, volně pohyblivé či po určitou dobu přichycené k podkladu. Většinou mají dva bičíky, z nichž jeden je plovací a dopředu namířený a druhý je vlečný. Výživa je animální či saprofytická. Rody jsou charakteristickými indikátory vyšších stupňů saprobity (viz saprobní valence, saprobita).

Taxonomický pavouk pro Bodonaceae

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Bodonaceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=B026>