Slovní zadání

Reakcí tetraboritanu disodného, chlorovodíku a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu sulfurylu a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu thionylu a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu nitrylu a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chlorid fosforečného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu křemičitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí sulfidu křemičitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí nitridu hlinitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fluoridu bromičného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu seleničitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fluoridu siřičitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu boritého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí uhličitanu barnatého a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí hydridu váenatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fluoridu vápenatého a kyseliny sírové (koncentrovaná kyselina sírová) vzniká ... [Otevři]
Reakcí nitridu hořečnatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí nitridu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí amidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu barnatého a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodičnanu sodného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforečnanu vápenatého a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí karbidu vápenatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí karbidu beryllnatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí selenidu hlinitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí sulfidu železnatého a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí silicidu hořečnatého a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí boridu hořečnatého a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu ammoného a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodidu fosfonia a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu hlinitého, hydroxidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu zinečnatého, hydroxidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu vápenatého a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu železitého a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu siřičitého, amoniaku a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu siřičitého a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu křemičitého a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním hydrogenuhličitanu vápenatého vzniká ... [Otevři]
Zahříváním uhličitan vápenatého vzniká ... [Otevři]
Zahříváním uhličitanu zinečnatého vzniká ... [Otevři]
Zahříváním síranu železitého vzniká ... [Otevři]
Zahříváním chloridu ammoného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním uhličitanu amonného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním dusičnanu amonného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním dusitanu amonného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním dichromanu amonného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním chlorečnanu sodného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním dusičnanu sodného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním siřičitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí siřičitanu sodného a chlorovodíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloru a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodičnanu draselného, jodidu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu chloričitého a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí hliníku, hydroxidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí zinku, hydroxidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí dichromanu draselného, siřičitanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí manganistanu draselného, siřičitanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí manganistanu draselného, dusitanu draselného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodidu draselného, dusitanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku, manganistanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku, dichromanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu hlinitého, chloru a uhlíku za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Reakcí bromidu fosforitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu boritého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí mědi a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]
Reakcí manganistanu draselného, kyseliny šťavelové a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu, kyseliny dusičné a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí dichromanu draselného, oxidu siřičitého a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu chromitého, dusičnanu sodného a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu manganičitého, chlorečnanu draselného a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu železitého, dusičnanu draselného a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním pevného chlorečnanu draselného vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosfidu vápenatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodu, chloru a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chlorovodíku a oxidu manganičitého vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodu a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]