NaNO2

O R 8T R 25N R 50
dusitan sodný     sestavení názvu
sodium nitrite

NaNO2 jako produkt:


id-10-46:
NaNO3
teplota
NaNO2 + O2 [Otevři]

id-6-3:
Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3
Na2CrO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 143
Dusík (fosfor, arsen a antimon)
oxokyseliny a jejich soli