NaNH2

F R 11C R 34-14
amid sodný     sestavení názvu
sodium amide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

NaNH2 jako reaktant:


id-10-17:
NaNH2 + H2O
NH3 + NaOH [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 133
Dusík (fosfor, arsen a antimon)