ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaNH2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaNH2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NaNH2(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-III) +2 . (I) = 0

Na(I)N(-III)H2(I)
Výsledek:zobraz odpověď
Název z organické chemie: amid sodný
Název podle pedagoga:amid sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".