NaIO3

Xn R 22-36-37-38
jodičnan sodný     sestavení názvu
sodium iodate
Charakteristika: sůl silné kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

NaIO3 jako reaktant:


id-10-19:
NaIO3 + H2SO4
HIO3 + Na2SO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 83
Fluor, chlor, brom a jod