ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaIO3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaIO3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • I - jod (VII, V, III, I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NaIO3(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (V) +3 . (-II) = 0

Na(I)I(V)O3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova jod. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo I je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)I(V)O3(-II)jodičnan sod
Název podle pedagoga:jodičnan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".