NH4NO2

dusitan amonný     sestavení názvu
ammonium nitrite
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, oxidační i redukční účinky
Podrobnější nápověda: příprava dusíku

NH4NO2 jako reaktant:


id-10-43:
NH4NO2
teplota
N2 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 144
Dusík (fosfor, arsen a antimon)

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 133
Dusík (fosfor, arsen a antimon)