ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NH4NO2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NH4NO2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NH4(I)NO2
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NH4(I)NO2(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (-III) +4 . (I) +1 . (III) +2 . (-II) = 0

N(-III)H4(I)N(III)O2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
(AB)xXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova dusík. <sůl?> <jaká?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina NH4 se jako kation nazývá: amonnium

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo N je III, přípona bude -itan

Výsledek:zobraz odpověď
N(-III)H4(I)N(III)O2(-II)dusitan amonný
Název podle pedagoga:dusitan amonný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".