Mg3B2

borid hořečnatý     sestavení názvu
magnesium boride
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

Mg3B2 jako reaktant:


id-10-26:
Mg3B2 + HCl
B2H6 + MgCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 218
Bor
Elementární bor
Sloučeniny s vodíkem. Borany