ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Mg3B2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Mg3B2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Mg - hořčík (II)
  • B - bor (III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (II) +2 . (-III) = 0

Mg3(II)B2(-III)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mg je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Mg3(II)B2(-III)borid hořečnatý
Název podle pedagoga:borid hořečnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".