K2SO3

Xi R 36-37
siřičitan draselný     sestavení názvu
potassium sulfite
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, redukční účinky

K2SO3 jako reaktant:


id-11-6:
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]

id-11-7:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4
MnSO4 + K2SO4 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty