ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > K2SO3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: K2SO3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • K - draslík (I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

K2SO3(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (VI) +3 . (-II) = 0

K2(I)S(VI)O3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slova draslík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo K je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
K2(I)S(VI)O3(-II)síran drasel
Název podle pedagoga:siřičitan draselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".