KNO2

O R 8T R 25N R 50
dusitan draselný     sestavení názvu
potassium nitrite

KNO2 jako reaktant:


id-11-8:
KMnO4 + KNO2 + H2O MnO2 + KNO3 + KOH [Otevři]

id-11-9:
KI + KNO2 + H2SO4
I2 + NO + K2SO4
+ H2O
[Otevři]

KNO2 jako produkt:


id-6-5:
Fe2O3 + KNO3 + KOH
K2FeO4 + KNO2 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 143
Dusík (fosfor, arsen a antimon)
oxokyseliny a jejich soli