ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > KNO2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: KNO2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • K - draslík (I)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

KNO2(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (III) +2 . (-II) = 0

K(I)N(III)O2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova dusík. Přídavné jméno bude tvořeno od slova draslík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo N je III, přípona bude -itan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo K je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
K(I)N(III)O2(-II)dusitan drasel
Název podle pedagoga:dusitan draselný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".