H3PO3

Xn R 22C R 35
kyselina trihydrogenfosforitá     sestavení názvu
phosphorous acid

H3PO3 jako produkt:


id-3-9:
PBr3 + H2O
H3PO3 + HBr [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 168
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty