ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H3PO3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H3PO3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H3(I)PO3
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H3(I)PO3(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . (III) +3 . (-II) = 0

H3(I)P(III)O3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOy, event. HxMeyOz - kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova fosfor. kyselina <jaká?>
Určení přípony (anion):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je III, přípona bude -itá

Výsledek:zobraz odpověď
H3(I)P(III)O3(-II)kyselina fosforitá
Název podle pedagoga:kyselina trihydrogenfosforitá
Určení předpony:zobraz odpověď
Mohou existovat i další kyseliny, proto je vhodné uvést pomocí předpony počet vodíků nebo kyslíků. kyselina trihydrogenfosforitá
Název podle pedagoga:kyselina trihydrogenfosforitá

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".