H2S

zkapalněnýF+ R 12T+ R 26N R 50
sulfan     sestavení názvu
sulfane

H2S jako produkt:


id-10-6:
SiS2 + H2O
H2S + SiO2 [Otevři]

id-10-24:
FeS + HCl
H2S + FeCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 108
Síra, selen a tellur
Sloučeniny s vodíkem

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 88
Významné skupiny toxických látek
Anorganické látky; d- prvky a jejich sloučeniny

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 98
Významné skupiny toxických látek
Látky ovlivňující přenos kyslíku v těle – „krevní jedy“