ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > H2S


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: H2S

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H2(I)S
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +1 . (-II) = 0

H2(I)S(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Binární sloučenina prvku ze VI. skupiny (H) a vodíku: HxA, event. HxAy:
Výsledek:zobraz odpověď
H2(I)S(-II)sulfan
Název podle pedagoga:sulfan

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".