HCl

bezvodýT R 23C R 35
chlorovodík     sestavení názvu
hydrogen chloride
Charakteristika: silná kyselina, bez oxidačně-redukčních účinků

HCl jako reaktant:


id-1-2:
Na2B4O7 + HCl + H2O
H3BO3 + NaCl [Otevři]

id-10-12:
BaCO3 + HCl
CO2 + BaCl2 + H2O [Otevři]

id-10-24:
FeS + HCl
H2S + FeCl2 [Otevři]

id-10-25:
Mg2Si + HCl
SiH4 + MgCl2 [Otevři]

id-10-26:
Mg3B2 + HCl
B2H6 + MgCl2 [Otevři]

id-10-31:
CaO + HCl
CaCl2 + H2O [Otevři]

id-10-49:
Na2SO3 + HCl
SO2 + NaCl + H2O [Otevři]

id-9-1:
HCl + MnO2
Cl2 + MnCl2 + H2O [Otevři]

HCl jako produkt:


id-10-1:
SO2Cl2 + H2O
HCl + H2SO4 [Otevři]

id-10-2:
SOCl2 + H2O
HCl + SO2 [Otevři]

id-10-3:
NO2Cl + H2O
HCl + HNO3 [Otevři]

id-10-4:
PCl5 + H2O
HCl + H3PO4 [Otevři]

id-10-5:
SiCl4 + H2O
HCl + SiO2 [Otevři]

id-10-9:
SeCl4 + H2O
HCl + H2SeO3 [Otevři]

id-10-11:
BCl3 + H2O
HCl + H3BO3 [Otevři]

id-10-40:
NH4Cl
teplota
NH3 + HCl [Otevři]

id-3-10:
BCl3 + H2O
H3BO3 + HCl [Otevři]

id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 071
Fluor, chlor, brom a jod
Sloučeniny s vodíkem

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 83
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždivé a leptavé
Kyseliny
Zásady
Reaktivní organické látky