ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HCl


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HCl

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • H - vodík (I, -I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)Cl
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-I) = 0

H(I)Cl(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HX. Na prvním místě je vodík - jedná se o halogenovodík.
Výsledek:zobraz odpověď
H(I)Cl(-I)chlorovodík
Název podle pedagoga:chlorovodík

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".