Fe2(SO4)3

síran železitý     sestavení názvu
iron(III) sulfate
Charakteristika: sůl silné kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

Fe2(SO4)3 jako reaktant:


id-10-39:
Fe2(SO4)3
teplota
SO3 + Fe2O3 [Otevři]

Fe2(SO4)3 jako produkt:


id-10-32:
Fe2O3 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 119
Síra, selen a tellur
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty