ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Fe2(SO4)3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Fe2(SO4)3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Fe - železo (VI, IV, V, III, II, I, 0, -I, -II)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Fe2(SO4(-II))3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +3 . ( +1 . (VI) +4 . (-II)) = 0

Fe2(III)(S(VI)O4(-II))3
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slova železo. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Fe je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Fe2(III)(S(VI)O4(-II))3síran železitý
Název podle pedagoga:síran železitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".