Ca3(PO4)2

fosforečnan vápenatý     sestavení názvu
calcium phosphate

Ca3(PO4)2 jako reaktant:


id-10-20:
Ca3(PO4)2 + H2SO4
H3PO4 + CaSO4 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 168
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Oxokyseliny, jejich soli a deriváty