ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Ca3(PO4)2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Ca3(PO4)2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Ca - vápník (II)
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Ca3(PO4(-II))2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (II) +2 . ( +1 . (V) +4 . (-II)) = 0

Ca3(II)(P(V)O4(-II))2
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova fosfor. Přídavné jméno bude tvořeno od slova vápník. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ca je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Ca3(II)(P(V)O4(-II))2fosforečnan vápenatý
Název podle pedagoga:fosforečnan vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".