Ca3P2

F R 15/29T+ R 28N R 50
fosfid vápenatý     sestavení názvu
calcium phosphide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

Ca3P2 jako reaktant:


id-8-3:
Ca3P2 + H2O
PH3 + Ca(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 150
Fosfor, arsen, antimon (bismut)
Způsob vazby