ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Ca3P2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Ca3P2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Ca - vápník (II)
  • P - fosfor (V, III, -III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (II) +2 . (-III) = 0

Ca3(II)P2(-III)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ca je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Ca3(II)P2(-III)fosfid vápenatý
Název podle pedagoga:fosfid vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".