Ca(HCO3)2

hydrogenuhličitan vápenatý     sestavení názvu
calcium bicarbonate
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

Ca(HCO3)2 jako reaktant:


id-10-36:
Ca(HCO3)2
teplota
CO2 + CaCO3 + H2O [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 188
Uhlík (křemík a germanium)
Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů

Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 113
Lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium
Sloučeniny a jejich příprava