ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Ca(HCO3)2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Ca(HCO3)2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Ca - vápník (II)
  • H - vodík (I, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Ca(H(I)CO3)2
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Ca(H(I)CO3(-II))2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . ( +1 . (I) +1 . (IV) +3 . (-II)) = 0

Ca(II)(H(I)C(IV)O3(-II))2
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeHxXyOz - hydrogen sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova uhlík. <sůl?> <jaká?>
Určení předpony (počet vodíků):zobraz odpověď

Protože počet vodíků je: 1, přidáme předponu "hydrogen".

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ca je II, přípona bude -natý

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo C je IV, přípona bude -ičitan

Výsledek:zobraz odpověď
Ca(II)(H(I)C(IV)O3(-II))2hydrogenuhličitan vápenatý
Název podle pedagoga:hydrogenuhličitan vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".