CaC2

F R 15
karbid vápenatý     sestavení názvu
calcium carbide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a silné zásady, redukční účinky
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

CaC2 jako reaktant:


id-10-21:
CaC2 + H2O
C2H2 + Ca(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 183
Uhlík (křemík a germanium)
Sloučeniny uhlíku. Karbidy
Hydridy. Struktura a vlastnosti uhlovodíků