ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CaC2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CaC2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Ca - vápník (II)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (IV) = 0

Ca(II)C2(IV)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ca je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Ca(II)C2(IV)karbid vápenatý
Název podle pedagoga:karbid vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".