CO

Repr. kat.: 1; R 61F+ R 12T R 23-48/23
oxid uhelnatý     sestavení názvu
carbon monoxide

CO jako produkt:


id-11-12:
Al2O3 + Cl2 + C
vysoká teplota
AlCl3 + CO [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 185
Uhlík (křemík a germanium)
Oxidy a oxokyseliny

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 188
Uhlík (křemík a germanium)
Oxid uhelnatý jako Lewisova báze. Karbonyly kovů

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 86
Významné skupiny toxických látek

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 98
Významné skupiny toxických látek
Látky ovlivňující přenos kyslíku v těle – „krevní jedy“