ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CO


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CO

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

CO(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (-II) = 0

C(II)O(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale C - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo C je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
C(II)O(-II)oxid uhelnatý
Název podle pedagoga:oxid uhelnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".