CH4

F+ R 12
methan     sestavení názvu
methane

CH4 jako produkt:


id-10-22:
Be2C + H2O
CH4 + Be(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 187
Uhlík (křemík a germanium)

Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 192
Uhlík (křemík a germanium)
Organoprvkové a organokovové sloučeniny