ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > CH4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: CH4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

CH4(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (-IV) +4 . (I) = 0

C(-IV)H4(I)
Výsledek:zobraz odpověď
Název z organické chemie: methan
Název podle pedagoga:methan

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".