Be2C

karbid beryllnatý     sestavení názvu
beryllium(II) dicarbide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků
Podrobnější nápověda: rozklad vodou

Be2C jako reaktant:


id-10-22:
Be2C + H2O
CH4 + Be(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 183
Uhlík (křemík a germanium)
Sloučeniny uhlíku. Karbidy
Hydridy. Struktura a vlastnosti uhlovodíků

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny