ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Be2C


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Be2C

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Be - beryllium (II)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (II) +1 . (-IV) = 0

Be2(II)C(-IV)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Be je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Be2(II)C(-IV)karbid beryllnatý
Název podle pedagoga:karbid beryllnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".