Be(OH)2

hydroxid beryllnatý     sestavení názvu
beryllium(II) hydroxide

Be(OH)2 jako produkt:


id-10-22:
Be2C + H2O
CH4 + Be(OH)2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Str. 119
Beryllium, hořčík, vápník, stroncium a barium
Výroba kovů
Sloučeniny
Hydroxidy, oxidy a uhličitany

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny