ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Be(OH)2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Be(OH)2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Be - beryllium (II)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Be(OH(I))2
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Be(O(-II)H(I))2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . ( +1 . (-II) +1 . (I)) = 0

Be(II)(O(-II)H(I))2
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me(OH)nhydroxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Be je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Be(II)(O(-II)H(I))2hydroxid beryllnatý
Název podle pedagoga:hydroxid beryllnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".