B2H6

stlačenýF+ R 12
diboran     sestavení názvu
diborane

B2H6 jako produkt:


id-10-26:
Mg3B2 + HCl
B2H6 + MgCl2 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 218
Bor
Elementární bor
Sloučeniny s vodíkem. Borany

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 85
Významné skupiny toxických látek
Látky dráždící oči - slzotvorné látky
Látky s vysokou akutní toxicitou
Anorganické látky; s- a p- prvky a jejich sloučeniny