ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > B2H6


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: B2H6

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • B - bor (III)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

B2H6(-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +6 . (-I) = 0

B2(III)H6(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Binární sloučenina prvku ze III. - V. skupiny (B) a vodíku: AHy, event. AxHy:
Výsledek:zobraz odpověď
B2(III)H6(-I)diboran
Název podle pedagoga:diboran

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".