Al2Se3

selenid hlinitý     sestavení názvu
aluminum selenide
Charakteristika: sůl slabé kyseliny a slabé zásady, bez oxidačně-redukčních účinků

Al2Se3 jako reaktant:


id-10-23:
Al2Se3 + H2O
H2Se + Al(OH)3 [Otevři]


Jursík František: : Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. Str. 108
Síra, selen a tellur
Sloučeniny s vodíkem

Horák Josef, Linhart Igor, Klusoň Petr: : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Str. 88
Významné skupiny toxických látek
Anorganické látky; d- prvky a jejich sloučeniny