ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Al2Se3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Al2Se3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Al - hliník (III)
  • Se - selen (VI, IV, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (III) +3 . (-II) = 0

Al2(III)Se3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Al - jedná se o: selenid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Al je III, přípona bude -itý

Výsledek:zobraz odpověď
Al2(III)Se3(-II)selenid hlinitý
Název podle pedagoga:selenid hlinitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".