ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > (NH4)2S2O6(O2)


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: (NH4)2S2O6(O2)

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

(NH4(I))2S2O6(O2)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

(NH4(I))2S2O6(-II)(O2(-I))
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . ( +1 . (-III) +4 . (I)) +2 . (VI) +6 . (-II) +1 . ( +2 . (-I)) = 0

(N(-III)H4(I))2S2(VI)O6(-II)(O2(-I))
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): síra (S)

Výsledek:zobraz odpověď
(N(-III)H4(I))2S2(VI)O6(-II)(O2(-I))peroxodisíran amonný
Název podle pedagoga:peroxodisíran amonný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".