ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > (NH4)2Cr2O7


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: (NH4)2Cr2O7

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
  • Cr - chrom (VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

(NH4(I))2Cr2O7
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

(NH4(I))2Cr2O7(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . ( +1 . (-III) +4 . (I)) +2 . (VI) +7 . (-II) = 0

(N(-III)H4(I))2Cr2(VI)O7(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
(AB)xXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova chrom. <sůl?> <jaká?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina NH4 se jako kation nazývá: amonnium

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Cr je VI, přípona bude -an

Určení předpony (počet centrálního prvku):zobraz odpověď

Protože počet centrálních atomů je: 2, přidáme předponu "di".

Výsledek:zobraz odpověď
(N(-III)H4(I))2Cr2(VI)O7(-II)dichroman amonný
Název podle pedagoga:dichroman amonný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".