ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [(Na2O)(CaO)(SiO2)6]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [(Na2O)(CaO)(SiO2)6]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • Ca - vápník (II)
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[(Na2O(-II))(CaO(-II))(SiO2(-II))6]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . ( +2 . (I) +1 . (-II)) +1 . ( +1 . (II) +1 . (-II)) +6 . ( +1 . (IV) +2 . (-II))) = 0

[(Na2(I)O(-II))(Ca(II)O(-II))(Si(IV)O2(-II))6]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b] - elektroneutrální komplex. Podstatné jméno bude komplex. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • Na2O - nazevLigandu
  • CaO - nazevLigandu
  • SiO2 - nazevLigandu
Výsledek:zobraz odpověď
[(Na2(I)O(-II))(Ca(II)O(-II))(Si(IV)O2(-II))6]komplex nazevLigandu-nazevLigandu-hexanazevLigandudi
Název podle pedagoga:křemičitan sodno-vápenatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".