ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [XeOF3]+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [XeOF3]+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
1 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Xe - xenon (II, IV, VI, VIII)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[XeO(-II)F3]+
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (VI) +1 . (-II) +3 . (-I)) = 1

[Xe(VI)O(-II)F3(-I)]+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Xx(YZ)y]n+ - komplex. Přídavné jméno bude tvořeno od slova xenon.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • O - oxo
  • F - fluoro
Výsledek:zobraz odpověď
[Xe(VI)O(-II)F3(-I)]+kation oxo-trifluoroxenonový
Název podle pedagoga:kation trifluoroxenonový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".