ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [SiF6]2-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [SiF6]2-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (IV) +6 . (-I)) = -2

[Si(IV)F6(-I)]2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b]n- - komplexní anion. Podstatné jméno bude anion. Přídavné jméno bude tvořeno od slova křemík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • F - fluoro
Výsledek:zobraz odpověď
[Si(IV)F6(-I)]2-anion hexafluorokřemičitanový
Název podle pedagoga:anion hexafluorokřemičitanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".