ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [SeOCl]+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [SeOCl]+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
1 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Se - selen (VI, IV, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[SeO(-II)Cl]+
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (IV) +1 . (-II) +1 . (-I)) = 1

[Se(IV)O(-II)Cl(-I)]+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Xx(YZ)y]n+ - komplex. Přídavné jméno bude tvořeno od slova selen.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • O - oxo
  • Cl - chloro
Výsledek:zobraz odpověď
[Se(IV)O(-II)Cl(-I)]+kation oxo-chloroseleničitý
Název podle pedagoga:kation oxo-chloroseleničitý

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".